[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Cookielagen - utkastHej Andreas,

> Cookielagen håller på att bli en rödgubbe-lag tyvärr, och olika
> EU-länder har valt att vara mer eller mindre nitiska med den. .NL är
> ganska hårda, medan UK precis mesat till sin implementation ordentligt[1].
> 
> Jag har skrivit ihop en text[2] med vad jag tycker dfri bör ha för
> position till cookielagen.

tack för det! Jag håller med med den största delen.

> För er som hatar PDF:

:)

[snip]

> DNT ligger väl i linje med direktivets önskan att detta ska kunna
> genomföras på ett användarvänligt sätt.
> Vad säger lagen?
> Lagen i sin svenska implemtantion

implementation

> men även direktivet gör det tydligt
> att detta inte är till för att begränsa för skaparna av webbsiter;
> 
> 18 § /Träder i kraft I:2011-07-01/ Uppgifter får lagras i eller hämtas
> från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om
> abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet
> med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan
> lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt
> meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig
> för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten
> uttryckligen har begärt. Lag (2011:590).
> 
>  Vad innebär detta?
> Detta betyder att om en användare väljer att ”logga in”, eller kanske
> bockar i en checkbox ”kom ihåg mig” eller möjligen ”lägg vara i korgen”
> så är det helt i sin ordning att sätta en cookie, utan att be om lov.
> Användaren har begärt detta.
> 
> Det som däremot inte är tillåtet är att sätta en cookie som delas med
> andra i syfte att spåra, en cookie som är giltig flera år framåt i tiden
> (om nu användaren inte explicit efterfrågat att tex bli ihågkommen så
> länge) eller en cookie som används i syfte att göra användaren unikt
> identifierbar – utan att först be om lov och få ett godkännande att göra
> detta.
> 
> Det är enkelt, be om lov om inte användaren bett dig först. En slags
> hövlighetsprincip om man så vill.
> 
> DFRI:s position
> DFRI anser att cookielagen är bra, då den utan att göra det tekniskt
> svårt för användaren gör det möjligt för användaren att uttrycka en
> önskan om att slippa bli spårad. DFRI anser därför att lagen bör
> efterlevas och att det även ska innebära repressalier att inte efterleva
> den.
> 
> Cookielagen är en av de få lagar som gör det möjligt för användare utan
> teknisk specialkompetens att göra det tydligt att de inte önskar att bli
> spårade, något som alla bör ha rätt till, inte bara de som besitter den
> tekniska kompetensen.

Kanske bättre att ha bara en avsnitt:

"DFRI anser att cookielagen är bra, då den utan att göra det tekniskt
svårt för användaren gör det möjligt för henne/honom att uttrycka en
önskan om att slippa bli spårad, något som alla bör ha rätt till.
DFRI anser därför att lagen bör efterlevas och att det även ska innebära
repressalier att inte efterleva den."

> Vanliga argument mot cookielagen:
> 
> Den går inte att efterleva på ett vettigt sätt (tenkiskt)
> Så var det möjligtvis 2011, men idag är läget annorlunda. Att läsa upp
> en http-header och sedan därefter avgöra om cookies ska sättas eller
> inte är rent tekniskt väldigt enkelt.
> Websiterna blir så fula och jobbiga att använda när popups hela tiden
> ska fråga om cookies
> Med DNT finns det inte längre något behov att ha några popups eller
> dylikt, då användaren redan tidigare uttryckt sitt önskemål.

Ha den? Hur är det med en Internet Explorer 10 användare:

http://www.digitaltrends.com/web/yahoo-do-not-track-microsoft-internet-explorer-10/

(se där citatet av Brad Smith som är intressant)

[snip]

> eller för den delen genom att skapa ett unikt ID
> för varje session som sedan används i adressfältet. Du kan däremot inte
> göra detta persistent till samma användare utan att först be om lov.

Det låter som tracking är bra oavsett vad en användare ville så länge
det är bara per session. Då håller jag inte med. Vad är med tracking
cookies per session då? Och vad är med en användare som aldrig stänger
av sin webbläsare så att det finns bara en stor session? Om det är
syftet som spelar den utslagsgivande roll (det tror jag (också)) så
börde det inte vara okej heller att har tracking cookies eller tracking
X per session om en användare sade "nej" med DNT eller på ett annat sätt.
Förresten, jag tror man kunde argumentera att §18 gäller också ett
unkikt ID, för det är lagrat i din webbläsare (dvs i din dator). Men
kanske det spelar en roll vad §18 menar med "terminalutrustning" här,
vet inte...

Georg

-- 
eMail:       g.koppen@xxxxxxxxx
PGP/GPG:     8BC5 21EC F35B 28FC DFA8  A3BE AC3D 3FC8 D936 B338

Jabber:      groeg@xxxxxxxxxx
OTR-Abdruck: ACCB0DA9 4D353BF8 642CB1F2 E33F4EAB 570F7823

JonDos GmbH
Firmensitz: Bruderwöhrdstraße 15b, 93055 Regensburg
Registergericht: Amtsgericht Regensburg, HRB 10532
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE814839010
Geschäftsführer: Rolf Wendolsky, Thomas Dumler

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature