[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Cookielagen - utkast> Förresten, jag tror man kunde argumentera att §18 gäller också ett
> unkikt ID, för det är lagrat i din webbläsare (dvs i din dator). Men
> kanske det spelar en roll vad §18 menar med "terminalutrustning" här,
> vet inte...

Mmm... när jag funderar på det så verkar det inte längre som ett bra
argument. Ett unikt ID är i webbläsarens cache men det spelar ingen roll
för den trackingmethoden. Så kanske det är fel att säga "§18 gäller
också". Och dessutom IANAL :)

Georg

-- 
eMail:       g.koppen@xxxxxxxxx
PGP/GPG:     8BC5 21EC F35B 28FC DFA8  A3BE AC3D 3FC8 D936 B338

Jabber:      groeg@xxxxxxxxxx
OTR-Abdruck: ACCB0DA9 4D353BF8 642CB1F2 E33F4EAB 570F7823

JonDos GmbH
Firmensitz: Bruderwöhrdstraße 15b, 93055 Regensburg
Registergericht: Amtsgericht Regensburg, HRB 10532
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE814839010
Geschäftsführer: Rolf Wendolsky, Thomas Dumler

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature