[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Cookielagen - utkastHalå listan!

Cookielagen håller på att bli en rödgubbe-lag tyvärr, och olika
EU-länder har valt att vara mer eller mindre nitiska med den. .NL är
ganska hårda, medan UK precis mesat till sin implementation ordentligt[1].

Jag har skrivit ihop en text[2] med vad jag tycker dfri bör ha för
position till cookielagen. Vi kanske kan bråka lite om formuleringar,
och vad som ska vara med och inte? Alla åsikter mottages tacksamt, för
det börjar bli dags att be PTS att tydliggöra vad som gäller. (om nu
cookielagen inte behöver följas, hade det inte varit trevligt om det
samma gällde DLD? Hur vet man skillnaden på vilka lagar som bör följas
och inte?)

Mvh
Andreas


1. http://www.theregister.co.uk/2013/02/01/ico_cookie_policy_change/

För er som hatar PDF:

2.

Cookielagen
Cookielagen, eller implementationen av The revised E-Privacy Directive
eller Directive 2009/136/EC var mycket diskuterad under sommaren 2011,
då lagen trädde i kraft i Sverige. Efter det har tyvärr inte mycket
hänt, framförallt för att man då ansåg att ägare till webbsiter skulle
få tid att anpassa dem till att följa direktivet.

Problemet har delvis varit tekniskt, hur vet man om användaren givigt
sin tillåtelse att sätta cookies, eller inte, utan att sätta en cookie
som informerar om användarens val? Det är dock inte 2011 längre, och
idag har samtliga stora webbläsare stöd för DNT, eller Do-not-track.
Även Google valde att implementera DNT i sin webbläsare, trots att de
vid tidpunkten var mycket kritiska emot både lagen och förslaget på lösning.

Enkelt förklarat så inkluderas användarens önskemål om huruvida spårning
är ok eller inte med i varje http-anrop, så att webbplatsägaren enkelt
ska kunna ta användarens önskemål i beaktning, utan att för den sakens
skulle behöva ställa frågor om användarens preferenser.

DNT ligger väl i linje med direktivets önskan att detta ska kunna
genomföras på ett användarvänligt sätt.
Vad säger lagen?
Lagen i sin svenska implemtantion men även direktivet gör det tydligt
att detta inte är till för att begränsa för skaparna av webbsiter;

18 § /Träder i kraft I:2011-07-01/ Uppgifter får lagras i eller hämtas
från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om
abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet
med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan
lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt
meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig
för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten
uttryckligen har begärt. Lag (2011:590).

 Vad innebär detta?
Detta betyder att om en användare väljer att ”logga in”, eller kanske
bockar i en checkbox ”kom ihåg mig” eller möjligen ”lägg vara i korgen”
så är det helt i sin ordning att sätta en cookie, utan att be om lov.
Användaren har begärt detta.

Det som däremot inte är tillåtet är att sätta en cookie som delas med
andra i syfte att spåra, en cookie som är giltig flera år framåt i tiden
(om nu användaren inte explicit efterfrågat att tex bli ihågkommen så
länge) eller en cookie som används i syfte att göra användaren unikt
identifierbar – utan att först be om lov och få ett godkännande att göra
detta.

Det är enkelt, be om lov om inte användaren bett dig först. En slags
hövlighetsprincip om man så vill.

DFRI:s position
DFRI anser att cookielagen är bra, då den utan att göra det tekniskt
svårt för användaren gör det möjligt för användaren att uttrycka en
önskan om att slippa bli spårad. DFRI anser därför att lagen bör
efterlevas och att det även ska innebära repressalier att inte efterleva
den.

Cookielagen är en av de få lagar som gör det möjligt för användare utan
teknisk specialkompetens att göra det tydligt att de inte önskar att bli
spårade, något som alla bör ha rätt till, inte bara de som besitter den
tekniska kompetensen.
Vanliga argument mot cookielagen:

Den går inte att efterleva på ett vettigt sätt (tenkiskt)
Så var det möjligtvis 2011, men idag är läget annorlunda. Att läsa upp
en http-header och sedan därefter avgöra om cookies ska sättas eller
inte är rent tekniskt väldigt enkelt.
Websiterna blir så fula och jobbiga att använda när popups hela tiden
ska fråga om cookies
Med DNT finns det inte längre något behov att ha några popups eller
dylikt, då användaren redan tidigare uttryckt sitt önskemål. Det som
däremot behöver finnas kvar är texten om cookies och vad de används till.

Cookies behövs för att jag ska kunna veta hur mina användare nyttjar min
webbplats
Detta går alldeles utmärkt att göra både genom att analysera
serverloggar eller genom att be användare om lov om de nu önskar bli
unikt identifierbara. Ett annat alternativ är att endast göra detta med
inloggade användare, eller för den delen genom att skapa ett unikt ID
för varje session som sedan används i adressfältet. Du kan däremot inte
göra detta persistent till samma användare utan att först be om lov.Attachment: Cookielagen.pdf
Description: Adobe PDF document