[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] DFRI-tjänstLinus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> wrote
Tue, 29 Jan 2013 11:33:40 +0100:

| Jag föreslår att DFRI tillhandahåller tjänsten "DNS-slav" på
| fall-för-fall-basis där föreningen genom styrelsen säger ja eller nej
| till att slava för varje domän som efterfrågas.
| 
| Någon däremot?

Då säger vi så.

Prata med dfri@xxxxxxx om domäner som ni vill ha slavade av DFRI.