[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Kallelse till årsmöte 2013DFRI KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2013

Datum: 9 mars (en lördag)
Tid: 14.00-16.00
Plats: i Stockholm. Exakt var bestäms om några veckor.
Motioner: ska lämnas in senast 3 veckor innan årsmötet, alltså 16 februari.
Anmälan: skicka ett mail till dfri@xxxxxxx

Efter mötet blir det utgång för de som vill. Även de som inte är med på mötet är såklart välkomna, men det är bra att säga till i sådana fall så ni får information om var vi hamnar.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av två personer att justera protokollet
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
8. Ekonomisk berättelse för förra året
9. Revisorernas berättelse för förra året
10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11. Årets verksamhetsplan
12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
13. Val av årets styrelse. Valberedningen har nominerat sittande styrelse.
14. Val av årets revisor
15. Val av årets valberedning
16. Motioner. Inga motioner har inkommit. 
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Slutgiltig dagordning kommer att mailas ut till listan@xxxxxxxxxxxxx innan mötet och publiceras på dfri.se.

Här hittar du DFRI:s stadgar 
 
 
Varma hälsningar från Styrelsen, genom Hanna Larsson