[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] DFRI-tjänstLinus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> wrote
Mon, 28 Jan 2013 10:59:07 +0100:

| Det är mindre av en teknisk fråga och mer det att vi har fastnat i
| punkten "skall dfri driva tjänster? isf vilka och för vem?" och den
| punkten har växt. Vi skall diskutera den i kväll på mötet hoppas jag.

Vi kom inte till något beslut.

Jag föreslår att DFRI tillhandahåller tjänsten "DNS-slav" på
fall-för-fall-basis där föreningen genom styrelsen säger ja eller nej
till att slava för varje domän som efterfrågas.

Någon däremot?