[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Det kommer mera...Erik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote
Sat, 16 Feb 2013 21:04:05 +0100:

| Det här mailet är ett förslag på vad DFRI skulle kunna göra för att
| förbereda sig på att det kommer ett nytt jätte-ACTA.

Jag är helt för att begära ut "hemliga" EU-dokument. Om det hela
dessutom är relaterat till nästa runda med
frihandelsavtalsförhandlingar, desto bättre!