[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Det kommer mera...God eftermiddag Rikard! :-)

Tack för länkar och back-up!

Ska se om jag kan hitta länk till INTA-mötet 20 juni. Det är ju just det där uttalandet som gör det extra intressant att få veta vad domstolen egentligen sa som fick kommissionen att dra tillbaka hela grejjen.

//Erik

On 02/24/2013 04:25 PM, Rikard Allvin wrote:
God eftermiddag!

5an har de Gucht sagt vid en mängd olika tillfällen. En specifik referens är i svaret på en skriftlig fråga från Schlyter m.fl; http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-2033&language=SV

Annars har han ju slängt in det vid en mängd tillfällen, nämns även lite löst i det här brevet; http://acta.mpbloggar.se/files/2012/01/letter-to-MEP-Moreira-and-INTA-Members-on-ACTA.pdf

7an stämmer också, eller ja, det är lite beroende på hur man väljer att tolka det. Vad han mig veterligen sade var att även om EP skulle rösta nej så skulle Kommissionen invänta domstolens utlåtande, och vid ett positivt besked därifrån lägga fram ACTA till EP igen, eventuellt med vissa justeringar. Detta sade han i INTA på kvällen den 20e juni 2012, dagen före utskottets omröstning (http://acta.mpbloggar.se/2012/06/21/eu-kommissionen-tanker-inte-ge-upp-vid-ett-nej-till-acta/). Bör ju dubbelkollas om det finns transkripts från det mötet, det har ju trots allt översatts i ett par vändor.

I övrigt tycker jag det ser fint ut.

/ Rikard

2013/2/24 Erik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx>
On 02/17/2013 07:39 PM, Martin Millnert wrote:
On Sat, 2013-02-16 at 21:04 +0100, Erik Josefsson wrote:
[...]
Är det nån DFRIare på listan som tycker som jag?
+1

Topp! Sätter Sveriges bästa acta-bloggare Rikard Alvin i cc: http://acta.mpbloggar.se

Här är ett utkast: http://pad.epfsug.eu/ACTA-aftermath

Har dragit det för några kompisar på engelska:

This is a request for feedback on a letter from DFRI to EP President Schulz to ask him to make public the "ACTA aftermath" documents. Among other things, those documents could provide a range of insights in arguments relating to transparency in trade agreements (i.e. TAFTA).

Please note that I have invented some DeGucht references that I am not yet sure exist... (Rikard, har du koll på [5] och [7]?)
***************************
Dear Mr President Schulz,

The Parliament has played an active role in transparency issues relating to ACTA both by working towards transparency[1,2,3] but also, in some instances, by actively withholding public information [4]. This complexity follows as a consequence from that the European Parliament should have been immediately and fully informed at all stages of the ACTA procedure.

As you know, the Commission claimed that indeed the EP had been properly informed[5] to the extent that not even a law suit claiming the opposite[6] moderated that stance. Further, it is our understanding that the Commission also claimed that the EP's vote on consent would be immaterial as an effect of the Commission's referral of ACTA to the Court of Justice[7].

Your own commitment to transparency in ACTA[8] has been duly noted and appreciated. We therefore ask you to keep the same hight transparency standards also when it comes to the aftermath and closing of the ACTA file.

We understand that the European Parliament has submitted written observations to the Court of Justice and that a question asked by the Court of Justice to the Commission have been sent to the European Parliament[9].

We would kindly ask for your intervention to immediately make all documents in the case available to the public.

With best regards,

[1] http://www.erikjosefsson.eu/sites/default/files/am109_on_ACTA_disclosure.png
[2] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0058+0+DOC+XML+V0//EN
[3] http://lists.act-on-acta.eu/pipermail/hub/2011-December/000072.html
[4] http://acta.mpbloggar.se/files/2011/05/ACTA_documents_release-1.pdf
[5] DeGucht quote??
[6] In 't Veld v Commission Case T-301/10
[7] DeGucht quote??
[8] http://lists.act-on-acta.eu/pipermail/hub/attachments/20120207/a3fa85ce/attachment-0001.pdf
[9] Answer from Commission E-000018/2013
***************************
mvh

//Erik