[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] DFRI skriver under upprop mot TAFTAHej!

DFRI har skrivit under det här brevet:

  https://www.eff.org/deeplinks/2013/03/transatlantic-declaration-leave-copyright-patent-issues-out-tafta

Vi kräver transparens i processen och att de delar i avtalet som handlar
om patent och upphovsrätt tas bort.