[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Cookielagen / PTS-Rapport semi-public beta!Hej DFRI!
Som ni vet angående cookielagen så har vi skrivit en position[1] om den
och även diskuterat den tidigare på listan.

För att fortsätta driva frågan vidare har en firefox-extension tagits
fram, som hjälper användaren att rapportera överträdelser mot cookielagen.

När användaren klickar på knappen så hämtas alla cookies som webplatsen
i fråga satt och läggs sedan in i ett förformulerat mail, förberett att
skickas till PTS. Nu behöver vi feedback! Givetvis är det opensource[2]!

Det vore härligt om ni på listan kunde testa lite och återkomma med
feedback. Jag vet att länkarna i menyn förtillfället inte går att nå för
all text är inte färdigskriven ännu.

Jag har attachat extensionen i mailet som borde gå att installera i
valfri firefox 17 eller senare. Om det känns otäckt, så går det annars
att bygga från source. [3]

Tack för hjälpen!
Andreas

1.
https://www.dfri.se/dfri/dfris-asikt-om/cookielagen/cookielagen-dfris-position/
2. https://github.com/torholm/pts
3. Kort bygginstruktion : git clone https://github.com/torholm/pts.git;
cd pts/addon-sdk-1.14; . bin/activate ; cd ../pts-rapport/; cfx xpi

Attachment: pts-rapport.xpi
Description: application/xpinstall

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature