[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] vad ska knappen heta? PTS/kakor igenAndreas Jonsson <andreas@xxxxxxxxx> wrote
Wed, 24 Apr 2013 13:43:23 +0200:

| Ok, innan vi ögr något mer borde vi bestämma namn.
| 
| Förslag som finns:
| 
| PTS-rapport (nuvarande)
| PTS-knappen
| DFRI Cookie reporter
| DFRI - Cookie reporter
| DFRI - Kakrapporten
| DFRI - Kakrapportören
| 
| Lägg till fler om ni kommer på några, eller om vi nu kommer till
| konsensus direkt.

Baserat på namnen på dom sex stycken Firefox-extensions som jag har
installerade så verkar det inte vanligt att inkluderar något namn på sig
själv eller sin organisation i namnet. Kommer vi att verka fåniga om vi
gör det?

Jag tycker att "Cookie reporter" och "Kakrapportören" är bra namn.