[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] vad ska knappen heta? PTS/kakor igenOk, innan vi ögr något mer borde vi bestämma namn.

Förslag som finns:

PTS-rapport (nuvarande)
PTS-knappen
DFRI Cookie reporter
DFRI - Cookie reporter
DFRI - Kakrapporten
DFRI - Kakrapportören

Lägg till fler om ni kommer på några, eller om vi nu kommer till
konsensus direkt.

/andreas