[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Cookielagen / PTS-Rapport semi-public beta!
> 
> Halå!
> Uppdaterat till v 0.6
> 
> Förändringar är att vi *** ut värdet på alla cookies så att PTS inte av
> misstag får någon privat information av någon oförsiktig användare.
> 
> också uppdaterat versionen till att vara compat upp till ff22.
> 
> /andreas
> 
> 

Länk är bra också:
https://github.com/torholm/pts/blob/master/pts-rapport/pts-rapport-0.6.xpi

/andreas.