[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Svenskt Internet under attackHej,

har ni observerat de "floaters" som kommer nu nyligen?
Jag tänker på det här med att lokala poliskommisarien ska få tillgång
till FRA's snart legaliserade inhemska taps (sniffar de i Skanova
cross-connect-rum eller?), för det är ju dit vi är påväg i raketfart...

"Jaha, men Johansson fildelar nog? Bäst vi tar ut hans trafik och
kontrollerar." -- kan ju aldrig gå fel.

http://www.idg.se/2.1085/1.507439/ra--olaglig-fildelning-bor-ge-strangare-straff

En annan attack på Internet, som dröjde längre än många trodde:
http://www.dn.se/ekonomi/vagrar-stanga-ner-pirate-bay 

Vi behövs!

/M

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part