[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Så här i massövervakningstiderHej,

så här i globala massövervakningstider passar det att upprepa en gammal
goding:

http://www.theonion.com/video/cias-facebook-program-dramatically-cut-agencys-cos,19753/

Satir.

Eller?

Vänligen,
Martin

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part