[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Har vi snart svaret från EU-kommissionen?Hej listan!

Det verkar dra ihop sig till ett svar på vår utestående fråga till
EU-kommissionen om varför man drog tillbaka sin fråga till EU-domstolen
om ACTA:s legala status. Efter många turer fram och tillbaka (se [1] för
all korrespondens, inklusive den med EU-parlamentet) så verkar det som
om vi snart skall få ut något.

Dagens förtydligande [2] pekar också ut instansen som skall hantera
våra övriga fem frågor till kommissionen.

Det finns flera poänger med det här. En är att visa att vi har ögonen på
processerna såhär i tider av TAFTA-förhandlingar. En annan är att
försöka sätta ljus på hur kommissionen faktiskt gör för att informera
parlamentet i frågor där dom är tvungna till det. Det finns vissa
indikationer på att det inte alltid går så formellt till, vilket
naturligtvis kan vara förödande för transparensen.

[1] https://www.dfri.se/wiki/ep-acta-docs/
[2] https://www.dfri.se/wiki/ep-acta-docs/EC-response-2013-06-06.txt