[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Ang.: [DFRI-listan] GDPR /dataskyddsförordningenOn 6/8/13 2:17 PM, Andreas Jonsson wrote:

On 2013-06-08 1:54 PM, Erik Josefsson wrote:
Vänta lite nu. Sverige är ju med i rådet, eller hur?

Vilket departement är det som håller på?

Med ACTA var det tjänsteman Stefan Johansson och justitiedepartementet som höll i trådarna.

Vem är ansvarig minister för GDPR?

AK Hatt? Och vem mer? Vår ungdomsvän från telekompaketet?

Namn, nummer rank???


www.regeringen.se/sb/d/6767/a/218704

En försiktig fråga till er EU-specialister.....

Jag tolkar att din länk till regeringen.se och den text som finns där att de skall mötas om "network and information security (NIS)"-direktivet[1] snarare än GDPR? Eller?

Visserligen har både nog påverkan på integritetsfrågorna, men det är väl ändå två olika EU-aktiviteter/lagförslag? Vilka både var för sig kanske negativt påverkar den personliga integriteten?

--r

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-94_sv.htm


/a
-- 
---
Robert Malmgren         Encrypted e-mail preferred
E-mail: rom@xxxxxxxxx      PGP RSA 4096, id: 0x38157918
Cellular: +46(0)708-330378   Fingerprint: 32E1 F70A CFDD 8C43 8BD8 
Jabber: rom@xxxxxxxxx            DE20 0A4B F486 3815 7918