[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Flash-proxyHej listan!

Mötet igår beslutade att DFRI skall ha en s.k. flashproxy-badge på
hemsidan.

Här är ett utkast till svensk text som förklarar vad det går ut
på. Förbättringsförslag?

--8<---------------cut here---------------start------------->8---
Flashproxy är ett program som låter en webläsare reläa trafik mellan
blockerade internetanvändare och Tor-nätverket.

Genom att klicka på flashproxy-symbolen förvandlar du din webläsare till
en slags proxy. Din webläsare kommer periodiskt att fråga en
s.k. facilitator om det finns några blockerade Tor-användare som har
bett om en proxy. När den får information om en blockerad användare
kopplar den upp sig till denna och börjar reläa trafik till och från
Tor-nätet.

När du stänger fliken som flash-proxy kör i så slutar din browser att
reläa trafik.

Läs mer om flashproxy på https://crypto.stanford.edu/flashproxy/
--8<---------------cut here---------------end--------------->8---