[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Fwd: privacy friendly alternative to google search engineTitle: privacy friendly alternative to google search engine
Är den här sökmotorn bättre än nån annan?

Det börjar snurra en massa reklam för privacy-grejs som jag undrar är så bra egentligen.

Nån som vet?

//Erik


-------- Original Message --------
Subject: privacy friendly alternative to google search engine

[CUT]

This search engine promises to be a more privacy friendly alternative

https://ixquick.com/eng/

Read their policy on PRISM below

[/CUT]


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature