[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] mailleverantörerEfter att min epostleverantör blev nedplockad i dagarna [1] och letar nu således efter alternativa epostleverantörer. 
Letar efter de som har en tydlig privacy policy, TLS anslutning och gärna diskkryptering med publik nyckel eller lösenord då mail anländer. 
Men det viktigaste är egentligen att leverantören inte är amerikansk eller brittisk.

Har difri-listan några tips? 
[1] http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/09/lavabit-shutdown-snowden-silicon-valley

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail