[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Styrelsemöte på onsdagPatrik Wallström <pawal@xxxxxxxxx> wrote
Mon, 19 Aug 2013 13:26:33 +0200:

| På onsdag har vi styrelsemötet. Som ni vet är de öppna för medlemmar. Men skicka ett mail till styrelsen, dfri@xxxxxxx om ni vill närvara.

För att vara petig så är dfri@ styrelsen plus ett fåtal andra personer.
Men skicka gärna dit.


| https://www.dfri.se/dfri/motesprotokoll/motesprotokoll6-20130821/

Det saknas föredragande person på några punkter.

Punkt 4: Kommer Johan N?

Punk 13: Vem drar mejlfrågan? Jag kan om ingen annan känner sig manad.

Punkt 14: Pawal?


| Som ni noterar är det också en liten informell PGP-signering i en senare punkt. Skriv ut era fingerprints om ni behöver lite signaturer.

Vissa vill se foto-legitimation för att signera nycklar också.