[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Styrelsemöte på onsdagPå onsdag har vi styrelsemötet. Som ni vet är de öppna för medlemmar. Men skicka ett mail till styrelsen, dfri@xxxxxxx om ni vill närvara.

Det är alltså 18.00 onsdagen 21/8 i Stockholm.

Agendan hittar ni här:

https://www.dfri.se/dfri/motesprotokoll/motesprotokoll6-20130821/

Som ni noterar är det också en liten informell PGP-signering i en senare punkt. Skriv ut era fingerprints om ni behöver lite signaturer.

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail