[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Fwd: ADBJ Seminarium 5/9 - Påminnelsedet här kan nog vara av intresse för flera här


-------- Original Message --------

Påminnelse!

___________________________________________________________________

 

ADBJ – Svenska Föreningen för IT och Juridik inbjuder till seminarium

 

När: Torsdagen den 5 september 2013, kl. 17.30

Plats: Advokatfirman Fylgia, Nybrogatan 11, Stockholm

Anmälan senast: 3 september, till e-postadressen: kansliet@xxxxxxx
Ämne: Förslagen från utredningen om IT-brottskonventionen

 

I utredningens betänkande ingår förslag till lagändringar för att Sverige ska kunna tillträda och uppfylla Europarådets konvention om IT-brottslighet med tilläggsprotokoll och även direktivet om angrepp mot informationssystem m.m.

 

Förslagen innebär bl.a. skärpta straff för dataintrång men även vissa nya tvångsmedel för att säkerställa information i brottsutredningarna. Enligt förslagen ska den som innehar elektroniska uppgifter av betydelse för en brottsutredning kunna föreläggas att spara dem under tystnadsplikt (”bevarandeföreläggande”). Den som har kunskap om ett IT-system och dess funktioner ska också kunna föreläggas att vara behjälplig i en brottsutredning.

 

Av betänkandet (SOU 2013:39) framgår att svensk rätt behöver modifieras för att uppfylla konventionskravet avseende vad som ska utgöra urkundsförfalskning. Detta kan enligt utredningen ske genom att regeringens förslag till nytt urkundsbegrepp i 14 kap. 1 § brottsbalken antas av riksdagen.

 

Sekreteraren för utredningen, Anna Graninger, kommer att berätta om utredningens slutsatser.  Utredningens expert, advokaten Per Furberg, Setterwalls Advokatbyrå, kommenterar också förslagen.

 

 

__________________

 

 

Vi inleder kl. 17.30 med en enklare förtäring och seminariet håller på mellan ca 18.00–19.15.

 

Deltagarantalet är begränsat – först till kvarn gäller!

 

Seminariet är gratis för medlemmar. Icke medlemmar betalar en anmälningsavgift om 250 kronor.

 

OBS! Anmälan är bindande! Någon bekräftelse av Din anmälan kommer inte att skickas ut. Vid förhinder ska avanmälan ske senast kl. 12.00 dagen före seminariet. Deltar Du inte trots att Du är anmäld kommer vi att debitera dig 250 kronor.