[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Fwd: ADBJ Seminarium 5/9 - PåminnelseWow. Får man en trerättersmiddag också? :)

mvh
--
Emil Tullstedt


2013/9/2 Robert Malmgren <rom@xxxxxxxxx>:
> det här kan nog vara av intresse för flera här
>
>
> -------- Original Message --------
>
> Påminnelse!
>
> ___________________________________________________________________
>
>
>
> ADBJ – Svenska Föreningen för IT och Juridik inbjuder till seminarium
>
>
>
> När: Torsdagen den 5 september 2013, kl. 17.30
>
> Plats: Advokatfirman Fylgia, Nybrogatan 11, Stockholm
>
> Anmälan senast: 3 september, till e-postadressen: kansliet@xxxxxxx
> Ämne: Förslagen från utredningen om IT-brottskonventionen
>
>
>
> I utredningens betänkande ingår förslag till lagändringar för att Sverige
> ska kunna tillträda och uppfylla Europarådets konvention om IT-brottslighet
> med tilläggsprotokoll och även direktivet om angrepp mot informationssystem
> m.m.
>
>
>
> Förslagen innebär bl.a. skärpta straff för dataintrång men även vissa nya
> tvångsmedel för att säkerställa information i brottsutredningarna. Enligt
> förslagen ska den som innehar elektroniska uppgifter av betydelse för en
> brottsutredning kunna föreläggas att spara dem under tystnadsplikt
> (”bevarandeföreläggande”). Den som har kunskap om ett IT-system och dess
> funktioner ska också kunna föreläggas att vara behjälplig i en
> brottsutredning.
>
>
>
> Av betänkandet (SOU 2013:39) framgår att svensk rätt behöver modifieras för
> att uppfylla konventionskravet avseende vad som ska utgöra
> urkundsförfalskning. Detta kan enligt utredningen ske genom att regeringens
> förslag till nytt urkundsbegrepp i 14 kap. 1 § brottsbalken antas av
> riksdagen.
>
>
>
> Sekreteraren för utredningen, Anna Graninger, kommer att berätta om
> utredningens slutsatser.  Utredningens expert, advokaten Per Furberg,
> Setterwalls Advokatbyrå, kommenterar också förslagen.
>
>
>
>
>
> __________________
>
>
>
>
>
> Vi inleder kl. 17.30 med en enklare förtäring och seminariet håller på
> mellan ca 18.00–19.15.
>
>
>
> Deltagarantalet är begränsat – först till kvarn gäller!
>
>
>
> Seminariet är gratis för medlemmar. Icke medlemmar betalar en
> anmälningsavgift om 250 kronor.
>
>
>
> OBS! Anmälan är bindande! Någon bekräftelse av Din anmälan kommer inte att
> skickas ut. Vid förhinder ska avanmälan ske senast kl. 12.00 dagen före
> seminariet. Deltar Du inte trots att Du är anmäld kommer vi att debitera dig
> 250 kronor.
>
>
>
>
>
>
>
>
>