[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Fwd: ADBJ Seminarium 5/9 - PåminnelseJag kan betala din anmälningsavgift om du lovar gå dit och göra ett bra jobb. :)
Kan inte själv.

On 2 sep 2013, at 10:44, Emil Tullstedt <sakjur@xxxxxxxxx> wrote:

> Wow. Får man en trerättersmiddag också? :)
> 
> mvh
> --
> Emil Tullstedt
> 
> 
> 2013/9/2 Robert Malmgren <rom@xxxxxxxxx>:
>> det här kan nog vara av intresse för flera här
>> 
>> 
>> -------- Original Message --------
>> 
>> Påminnelse!
>> 
>> ___________________________________________________________________
>> 
>> 
>> 
>> ADBJ – Svenska Föreningen för IT och Juridik inbjuder till seminarium
>> 
>> 
>> 
>> När: Torsdagen den 5 september 2013, kl. 17.30
>> 
>> Plats: Advokatfirman Fylgia, Nybrogatan 11, Stockholm
>> 
>> Anmälan senast: 3 september, till e-postadressen: kansliet@xxxxxxx
>> Ämne: Förslagen från utredningen om IT-brottskonventionen
>> 
>> 
>> 
>> I utredningens betänkande ingår förslag till lagändringar för att Sverige
>> ska kunna tillträda och uppfylla Europarådets konvention om IT-brottslighet
>> med tilläggsprotokoll och även direktivet om angrepp mot informationssystem
>> m.m.
>> 
>> 
>> 
>> Förslagen innebär bl.a. skärpta straff för dataintrång men även vissa nya
>> tvångsmedel för att säkerställa information i brottsutredningarna. Enligt
>> förslagen ska den som innehar elektroniska uppgifter av betydelse för en
>> brottsutredning kunna föreläggas att spara dem under tystnadsplikt
>> (”bevarandeföreläggande”). Den som har kunskap om ett IT-system och dess
>> funktioner ska också kunna föreläggas att vara behjälplig i en
>> brottsutredning.
>> 
>> 
>> 
>> Av betänkandet (SOU 2013:39) framgår att svensk rätt behöver modifieras för
>> att uppfylla konventionskravet avseende vad som ska utgöra
>> urkundsförfalskning. Detta kan enligt utredningen ske genom att regeringens
>> förslag till nytt urkundsbegrepp i 14 kap. 1 § brottsbalken antas av
>> riksdagen.
>> 
>> 
>> 
>> Sekreteraren för utredningen, Anna Graninger, kommer att berätta om
>> utredningens slutsatser.  Utredningens expert, advokaten Per Furberg,
>> Setterwalls Advokatbyrå, kommenterar också förslagen.
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> __________________
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> Vi inleder kl. 17.30 med en enklare förtäring och seminariet håller på
>> mellan ca 18.00–19.15.
>> 
>> 
>> 
>> Deltagarantalet är begränsat – först till kvarn gäller!
>> 
>> 
>> 
>> Seminariet är gratis för medlemmar. Icke medlemmar betalar en
>> anmälningsavgift om 250 kronor.
>> 
>> 
>> 
>> OBS! Anmälan är bindande! Någon bekräftelse av Din anmälan kommer inte att
>> skickas ut. Vid förhinder ska avanmälan ske senast kl. 12.00 dagen före
>> seminariet. Deltar Du inte trots att Du är anmäld kommer vi att debitera dig
>> 250 kronor.
> 
>