[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] vilkor för användade av DFRI:s mailtjänstHej listan!
DFRI tänkte börja tillhandahålla mail till medlemmar. Här är ett utkast
på hur villkoren för att nyttja tjänsten skulle kunna se ut. Kom med
feedback. :-)

/andreas

=============================

Användarvillkor för nyttjande av Föreningen för digitala fri och
rättigheters (DFRI) e-post-tjänst.
Version 0.2

1.	Endast DFRI:s medlemmar har rätt att nyttja tjänsten.
2.	Medlem som väljer att nyttja tjänsten går med på följande:
•	Att hålla din autentiseringsinformation hemlig och inte dela den med
någon.
•	Att inte använda ditt konto för att bryta mot svensk lag
•	Att inte använda tjänsten för att skicka skräppost
•	Att inte använda tjänsten för att förfalska avsändar-adressen, t.ex.
från domäner eller konton som inte är dina.
•	Att inte skicka nyhetsbrev eller andra typer av mass-mail där
mottagaren inte gått med på att ta emot dessa.
•	Att inte göra något som påverkar tjänstens tillgänglighet eller
integritet.

Om tjänsten missbrukas kommer DFRI:s administratörer göra en bedömning
om huruvida ditt konto kommer att spärras, avslutas eller på annat sätt
utföra skademinimering.

3.	Äganderätt
All information tillhörande ditt konto tillhör dig.

4.	Rätt till privatliv
DFRI:s administratörer har ingen rätt att tillförskansa sig tillgång
till medlemmens e-post konto, om detta inte sker på medlemmens
initiativ. Om medlemmen inte kan styrka sin identitet kommer DFRI inte
kunna hjälpa medlemmen

DFRI kommer heller inte att logga, trafiklagra eller på andra sätt vidta
åtgärder som kan kränka medlemmens personliga integritet. DFRI:s
administratörer har dock rätt att under begränsade tidsperioder använda
felsökningsverktyg, t.ex. nätverksanalysatorer, systemspårning, ökning
av loggnivåer etc., för felsökningsändamål. Detta får ej ske
systematiskt, och ej heller användas för annat än sk. Header-trafik.


5.	Tillgänglighet
DFRI kommer att göra sitt bästa för att tjänsten ska vara tillgänglig
dygnet runt, men förbehåller sig rätten att stänga ned eller stoppa
tjänsten om bedömning görs att användarnas privatliv inte kan garanteras.

6.	Avslutat eller utgånget medlemskap
Vid avslutat medlemskap kommer all information om ditt konto, inklusive
allt data och innehåll att förstöras. Detta innebär att DFRI kommer
vidta rimliga åtgärder för att allt data tillhörande dig förstörs.

DFRI kommer att vidta rimliga åtgärder för att komma i kontakt med
medlemmen, genom e-post och de kontaktvägar som DFRI har före detta
sker. Om medlemmen inte förnyat medlemskap kommer kontot först låsas.

7.	Förstörande av data
Medlemmen har rätt att begära att DFRI förstör data, så som epost och
kontoinformation tillhörande medlemmen, och därmed avsluta sitt konto
när helst medlemmen önskar. DFRI kommer att genomföra detta inom rimlig tid.

8.	Force majeure
DFRI kan inte ta något ansvar för händelser utanför föreningens
kontroll, så som driftstörningar, kommunikationsbortfall, lagändringar
etc. Dessa kan medföra att tjänsten inte fungerar temporärt eller
permanent.