[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Föreslagna lagändringar rörande it-relarade brott ute på remissRobert Malmgren <rom@xxxxxxxxx> wrote
Mon, 02 Sep 2013 12:54:22 +0200:

| On 9/2/13 12:50 PM, Linus Nordberg wrote:
| > Hej listan!
| >
| > Den här texten [1] i CS handlar om utredningen SOU 2013:39 [2] som
| > bl.a. föreslår lagändringar för att Sverige ska kunna
| >
| > 1) "tillträda Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet och
| > dess tilläggsprotokoll"
| > och 
| > 2) genomföra ett kommande direktiv "om angrepp mot informationssystem
| > och om ersättande av rambeslut 2005/222/RIF"
| >
| > Utredningen är ute på remiss. Svar skall (enligt artikeln) vara inne den
| > 20:e september (om 18 dagar).
| >
| > [1] https://computersweden.idg.se/2.2683/1.520206/lagforslag-leder-till-angiverisamhalle> [2] http://www.regeringen.se/sb/d/16874/a/218101
| 
| du såg att man kunde möta och ställa frågor till utredningssekreteraren
| och utredningens expert i det mail jag skickade tidigare idag? Kan ju
| vara läge, som research ifall man vill sätta ihop ett remissvar?

Vilken utmärkt uppföljning!

Är det någon som har möjlighet att gå på ADBJ-seminariet på torsdag? Den
som är intresserad av att jobba på remissvar för DFRI:s räkning kan
ev. få hjälp med anmälningsavgiften, skulle det behövas. Kontakta
dfri@xxxxxxx.