[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Föreslagna lagändringar rörande it-relarade brott ute på remissOn 9/2/13 12:50 PM, Linus Nordberg wrote:
> Hej listan!
>
> Den här texten [1] i CS handlar om utredningen SOU 2013:39 [2] som
> bl.a. föreslår lagändringar för att Sverige ska kunna
>
> 1) "tillträda Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet och
> dess tilläggsprotokoll"
> och 
> 2) genomföra ett kommande direktiv "om angrepp mot informationssystem
> och om ersättande av rambeslut 2005/222/RIF"
>
> Utredningen är ute på remiss. Svar skall (enligt artikeln) vara inne den
> 20:e september (om 18 dagar).
>
> [1] https://computersweden.idg.se/2.2683/1.520206/lagforslag-leder-till-angiverisamhalle
> [2] http://www.regeringen.se/sb/d/16874/a/218101

du såg att man kunde möta och ställa frågor till utredningssekreteraren
och utredningens expert i det mail jag skickade tidigare idag? Kan ju
vara läge, som research ifall man vill sätta ihop ett remissvar?

--r

-- 
---
Robert Malmgren         Encrypted e-mail preferred
E-mail: rom@xxxxxxxxx      PGP RSA 4096, id: 0x38157918
Cellular: +46(0)708-330378   Fingerprint: 32E1 F70A CFDD 8C43 8BD8 
Jabber: rom@xxxxxxxxx            DE20 0A4B F486 3815 7918