[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] Föreslagna lagändringar rörande it-relarade brott ute på remissVem är det som skickat ut remissen, vilket departement? Har ni något ärendenummer? Vi (.SE) fanns inte på remisslistan, men hinner jag tänkte jag svara ändå, men då måste man ju kunna rikta det åt rätt håll. Jag gissar Justitiedepartementet, men dnr får någon gärna dela med sig av.

/amel

> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Linus Nordberg [mailto:linus@xxxxxxxxxxx]
> Skickat: den 2 september 2013 12:50
> Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
> Ämne: [DFRI-listan] Föreslagna lagändringar rörande it-relarade brott
> ute på remiss
> 
> Hej listan!
> 
> Den här texten [1] i CS handlar om utredningen SOU 2013:39 [2] som
> bl.a. föreslår lagändringar för att Sverige ska kunna
> 
> 1) "tillträda Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet och
> dess tilläggsprotokoll"
> och
> 2) genomföra ett kommande direktiv "om angrepp mot informationssystem
> och om ersättande av rambeslut 2005/222/RIF"
> 
> Utredningen är ute på remiss. Svar skall (enligt artikeln) vara inne
> den 20:e september (om 18 dagar).
> 
> [1] https://computersweden.idg.se/2.2683/1.520206/lagforslag-leder-
> till-angiverisamhalle
> [2] http://www.regeringen.se/sb/d/16874/a/218101
> 

Attachment: PGP.sig
Description: PGP signature