[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Föreslagna lagändringar rörande it-relarade brott ute på remissLinus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> wrote
Mon, 02 Sep 2013 12:50:23 +0200:

| Utredningen är ute på remiss. Svar skall (enligt artikeln) vara inne den
| 20:e september (om 18 dagar).

Bahnhof har publicerat sitt remissvar: http://bahnhof.se/filestorage/userfiles/file/Remissvar2013-09-18.pdf

-- 
listan@xxxxxxxxxxxxx är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.