[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Föreslagna lagändringar rörande it-relarade brott ute på remissHelt sjukt! Men bra jobbat av Bahnhof!

Sep 18, 2013 kl. 21:23  skrev Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx>:

> Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> wrote
> Mon, 02 Sep 2013 12:50:23 +0200:
> 
> | Utredningen är ute på remiss. Svar skall (enligt artikeln) vara inne den
> | 20:e september (om 18 dagar).
> 
> Bahnhof har publicerat sitt remissvar: http://bahnhof.se/filestorage/userfiles/file/Remissvar2013-09-18.pdf
> 
> -- 
> listan@xxxxxxxxxxxxx är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> 


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri