[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] sms+mail -> txt+mailErik,

On Tue, 2013-09-03 at 06:17 +0200, Erik Josefsson wrote:
<snip>
> Men TXT kanske redan finns?
>  
> //Erik

Möt Moxie Marlinspike: http://www.thoughtcrime.org/

Möt WhisperSystems:  https://github.com/WhisperSystems

Möt TextSecure (snart på IOS): 
https://github.com/WhisperSystems/TextSecure
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.thoughtcrime.securesms&hl=en

Det är ungefär PGP utav SMS.  Metadata gömmer man förstås inte.  Men
content.  Precis som PGP för mail.

Vi är några som har det.
För att vara säker på att man pratar privat måste man verifiera
varandras nycklar.  Men det är "allt".

Jag tror det är precis vad du frågade efter.

/M

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part