[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Ang.: [DFRI-listan] sms+mail -> txt+mailOn Tue, 2013-09-03 at 07:37 +0200, Erik Josefsson wrote:
> Tack! Men metadata är väl inte bra? Allt som Panoptiklick ser är
> metadata, eller hur?
> 

Metadata är lite svårt att gömma när det gäller kommunikation,
routinginformation behöver finnas någonstans (till vem ska meddelandet).

Som bäst, för SMS t.ex, skulle man kunna använda sig av relä-stationer
som man har krypterat routinginformationen till.  Den kommer fortfarande
att finnas, och trafikanalys kan berätta vem du skickar till ändå (Enter
Tor), samt att relästationen självt kommer av nödvändiga skäl att ha
tillgång till information om vem du skickar till.

> https://panopticlick.eff.org/
> 
> Är det nån av dom där apparna som inte går över TCP/IP? Inte för att
> jag vet exakt vad jag frågar efter, men du kanske kan tolka mig lite
> kreativt? :-)

Din analogi med att gå undan och viska privat med någon är svår att
översätta till kommunikation på Internet oavsett transportprotokoll,
eftersom Internet är fler-hopps-kommunikation i regel. Och då krävs
routinginformation.  Det är ungefär det här som Tor försöker hantera.
  Analogin gäller egentligen bara om du kan prata direkt (egentligen:
egen sladd eller trådlös kommunikation punkt-till-punkt).  Och kan du
det så kan du i princip nästan viska.. ;)

/M
> 
> //Erik
> 
> 
> 
> Erik Josefsson
> BE GSM: +32484082063
> SE GSM: +46707696567
> 
> ----- Reply message -----
> Från: "Martin Millnert" <martin@xxxxxxxxxxx>
> Till: "Erik Josefsson" <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx>
> Kopia: <listan@xxxxxxxxxxxxx>
> Rubrik: [DFRI-listan] sms+mail -> txt+mail
> Datum: tis, sep 3, 2013 06:48
> 
> 
> Erik,
> 
> On Tue, 2013-09-03 at 06:17 +0200, Erik Josefsson wrote:
> <snip>
> > Men TXT kanske redan finns?
> >  
> > //Erik
> 
> Möt Moxie Marlinspike: http://www.thoughtcrime.org/
> 
> Möt WhisperSystems:  https://github.com/WhisperSystems
> 
> Möt TextSecure (snart på IOS): 
> https://github.com/WhisperSystems/TextSecure
> https://play.google.com/store/apps/details?id=org.thoughtcrime.securesms&hl=en
> 
> Det är ungefär PGP utav SMS.  Metadata gömmer man förstås inte.  Men
> content.  Precis som PGP för mail.
> 
> Vi är några som har det.
> För att vara säker på att man pratar privat måste man verifiera
> varandras nycklar.  Men det är "allt".
> 
> Jag tror det är precis vad du frågade efter.
> 
> /M

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part