[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Ang.: [DFRI-listan] sms+mail -> txt+mailOn 09/03/2013 09:04 AM, Martin Millnert wrote:
Din analogi med att gå undan och viska privat med någon är svår att
översätta till kommunikation på Internet oavsett transportprotokoll,
eftersom Internet är fler-hopps-kommunikation i regel.

Det här var klockrent. Internet är fler-hopps-kommunikation. Det är alltså det som är "problemet", alltså "visklekenproblemet".

Och då krävs routinginformation.  Det är ungefär det här som Tor försöker hantera.

Got it.

Analogin gäller egentligen bara om du kan prata direkt (egentligen:
egen sladd eller trådlös kommunikation punkt-till-punkt).  Och kan du
det så kan du i princip nästan viska.. ;)

Jamen... kan man det då?

//Erik


--
Erik Josefsson
Advisor on Internet Policies
Greens/EFA Group
GSM: +32484082063
BXL: PHS 04C075 TEL: +3222832667
SBG: WIC M03005 TEL: +33388173776

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature