[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Bruce Schneier & IETFHej,

som vi har fått höra från IETF 87 som var i Berlin 28:e juli - 2:a
augusti, så har NSA-gate krypit upp som #1 på agendan.

IETF är the Internet Engineering Task Force, det standardiseringsorgan
som får Internet att fungera genom att standardisera de protokoll som
används, högt och lågt.

Man har förstått att man är tvungen att bygga om Internet för att höja
kostnaden för massavlyssning, om man vill kunna stoppa det.

Man skapade en ny mailinglista för ändamålet som kallas "perpass", 
arkiv:
https://www.ietf.org/mail-archive/web/perpass/current/maillist.html
info-sida: https://www.ietf.org/mailman/listinfo/perpass


Snowden hämtade ut antagligen minst 58000 dokument från NSA.  Det är,
gissar jag, fler dokument och framförallt mer innehåll än någon enskild
annan person överhuvudtaget ens visste existerade.  "On a scale from
1-10, this is a 12" - sa någon insider om det hela i förra veckan. Jag
förstår personen. 


Bruce Schneier, som är en ärkepappa inom datorsäkerhet och kryptografi,
kom med två poster i The Guardian igår.

Den första, förklarar hur han genom att ha studerat ett par hundra av
dessa dokument har kunnat dra slutsatser som journalister inte kan på
samma sätt:
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-how-to-remain-secure-surveillance
Jag fann flera intressanta poänger där, som bekräftar egna antaganden
jag haft (t.ex om ubåts-splicing som fortf verkar ske.)

Den andra, är en utmaning till IETF: 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/05/government-betrayed-internet-nsa-spying
"The Internet Engineering Task Force, the group that defines the
standards that make the internet run, has a meeting planned for early
November in Vancouver. This group needs dedicate its next meeting to
this task. This is an emergency, and demands an emergency response."

Detta seglade då snabbt upp på IETFs huvudmailinglista, och tråden kan
följas från första postningen här:
http://www.ietf.org/mail-archive/web/ietf/current/msg82071.html


Things 'a changing.  Bevakning är på.

/M

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part