[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Kanske uppenbart (men inte för mig)?Emil Tullstedt <sakjur@xxxxxxxxx> wrote
Sun, 15 Sep 2013 22:48:27 +0200:

| andra som vi inte känner också. Jag tror att vi kanske borde
| förtydliga att listan inte är särskilt anonym eller privat dock.

Jag håller med. Välkommen-medlem-brevet säger såhär sedan en tid tillbaka:

--8<---------------cut here---------------start------------->8---
Gå med vår öppna diskussionslista genom att mejla
listan+subscribe@xxxxxxxxxxxxx. Listan arkiveras och publiceras öppet
på internet.
--8<---------------cut here---------------end--------------->8---


Jag skall se till att liknande information skickas ut när man går med på
listan, om det inte redan är så. (Plus fixa till typot i meningen ovan.)

Tydlighet är bra.