[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: Låna en RaspberryPi från DFRI för att köra tor-relä19x20 <jonas@xxxxxxxxxxxx> wrote
Fri, 20 Sep 2013 01:01:18 +0200:

| [1] Är de juridiska frågeställningarna uträttade? Pedotraffik och annan
| vem bär ansvaret (vad hände med tysken)? Borde vara självklart (någon
| lånar din telefon och bryter mot lagen, är du skyldig till brottet?) men
| är det verkligen det?

Du är inte ansvarig för trafik du reläar.


| [2] Vilka effekter har/får den pågående botnet-attacken på (om jag
| förstått rätt mot Windowsbaserade TOR-exits)?
| https://blog.torproject.org/blog/how-to-handle-millions-new-tor-clients **

Tor-nätet används f.n. av ett botnet. Det har inget med Windows-baserade
relän att göra. Det här påverkar inte trafiken till och från din DFRIpi.


Bakgrund: DFRI lånar ut ett antal DFRIpi
https://www.dfri.se/projekt/tor/rpi/manual-for-dfripi/ till
medlemmar. Vi har idag delat ut 11 stycken och har ungefär lika många
kvar.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri