[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Lag i övermorgon?Seriöst? Har vi bara en dryg dag på oss att stoppa detta haveri?

Mats

On 09/20/2013 01:13 AM, 19x20 wrote:
> http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/81/01/a83091f6.pdf
> 
> /19x20
> 

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri