[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] Lag i övermorgon?Japp. Så sätt fart. :) 

Skämt åsido, för att spara tid kan man ju alltid hänvisa till Bahnhofs yttrande om man delar deras synpunkter.

Med vänlig hälsning

Anne-Marie Eklund Löwinder


> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Mats Henricson [mailto:mats@xxxxxxxxxxxx]
> Skickat: den 20 september 2013 10:21
> Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
> Ämne: Re: [DFRI-listan] Lag i övermorgon?
> 
> Seriöst? Har vi bara en dryg dag på oss att stoppa detta haveri?
> 
> Mats
> 
> On 09/20/2013 01:13 AM, 19x20 wrote:
> > http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/81/01/a83091f6.pdf
> >
> > /19x20
> >
> 
> --
> DFRI-listan är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri

Attachment: PGP.sig
Description: PGP signature