[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Advokatsamfundet om IT-brottsligehetenHär är Advokatsamfundets remissvar om IT-brottsligheten:

http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Remissvar/440586_20130920155655.pdf

/Sus Andersson

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri