[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Advokatsamfundet om IT-brottsligeheten> Här är Advokatsamfundets remissvar om IT-brottsligheten:
> 
> http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Remissvar/440586_20130920155655.pdf

"Advokatsamfundet har tidigare uttryckt sin djupa oro över
implementeringen av trafik- datalagringsdirektivet och dess
konsekvenser.2 När det nu föreslås något som liknar angiveriplikt för
enskilda, finner Advokatsamfundet att rättsutvecklingen på området är
mycket oroväckande. Den nytta samhället kan ha av de föreslagna
åtgärderna kan inte vara värd priset av det kontroll- och
angiverisamhälle med den misstänksamhet mellan medborgare och samhälle
som åtgärderna i värsta fall kan komma att leda till. Dylika former av
medborgarskyldigheter att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter är
förkastliga och har ingenting att göra i en rättsstat."

Jag har varit i Sverige sedan 2006. Då jag flyttade hit utgick jag
ifrån att Sverige var en rättsstat. Sedan jag flyttade hit har jag
upptäckt att Sverige inte är någon rättsstat, och Sverige går i fel
riktning.

Bra läsning ifrån advokatsamfundet, tack för den. Bra någon säger
ifrån. För min del är det lite sent, jag har redan lagt ut lagenheten
min för sälj. Mögligt Schweiz är ett acceptabelt alternativ, men det
är svårt å hitta ett land som fortfarande har lite frihet. 

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature