[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Några åsikter om Epic?On 30.09.2013 10:01, Hanna Larsson wrote:
> Några åsikter om den här browsern?

Jag hittade ingen källkod och .exe/.dmg filar är inte signerade: jag
skulle inte använda den.

Georg

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature