[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Internetuppkoppling?On 4 okt 2013, at 23:03, Erik Nihlen <erik.nihlen@xxxxxxxxx> wrote:

Den 4 okt 2013 22:20 skrev "Martin Millnert" <martin@xxxxxxxxxxx>:
>
> On 4 okt 2013, at 21:16, Erik Nihlen <erik.nihlen@xxxxxxxxx> wrote:
>
>> Hej,
>> Det finns inga regler för hur lång tid ett avbrott kan vara. Så länge du har en operatör som aktivt försöker avhjälpa problemet så finns det inte så mycket du kan göra förutom att byta operatör.
>>
>> /Erik
>
>
> Fast man kan ju bygga nät med olika mycket Single Point Of Failure, och rent statistiskt vore det inte otänkbart att operatörer åtminstone skulle redovisa något slags jämförelsetal. :)
>

Redovisa vadå för jämförelsetal?

Nån slags Average(MTBF-per-kund) tal på nåt vis. 

Det är svårt att bygga bort spof:ar i access till enskilda hus till ett bra pris. 

Jo men här pratar vi väl om nån infratunnel med ett antal tusen fiber som smält (eller?) och tar lång tid att laga. Om accessfibers (alltså fibern från nån distributions- eller aggregerings-nod till enskilda fastigheter) går i tunneln är det förståeligt att det tar tid att få upp dem, men samtidigt är det då en svag punkt att låta "stor mängd" kunder få en fysisk SPOF.

Jag har en kollega som är drabbad av samma avbrott, och har bara gissat att det verkar vara väldigt många drabbade.  Är det så, kan man oavsett allt, ändå ifrågasätta antingen fiberstruktur/tillgång på diversifierade vägar eller riskavvägningen enskilda operatörer gjort i att lägga "stort antal kunder" bakom en enda förbindelse på något sätt.

Bygga någorlunda redundans i dist i normal svensk stad kostar mindre än tio kronor extra per abbonent... Lätt värt IMO.

Och lite tudelad av idelogiska anledningar mellan att genom lagstiftning el dyl kräva detta, kontra att bara kräva att konsumenterna får tillgång till informationen om hur många niors upptid den kan räkna med. Jag tror lätt att en majoritet av konsumenterna skulle lägga nivån en bra bit över de typ två nior som man får idag som värst.

Redundans från källare till enskild bostad är ovärt, medhåll (iaf på L2 och upp).  Dock dras det oftast upp mer än 1 fysisk fiber eller mer än 1 CAT-6-kabel, vilket är redundans på L0-nivå :) och det hjälper till att återställa tjänst snabbare då grannen borrat av en av dem. Så det är faktiskt bättre redundans där, längst ut i nätet, i termer av tillgång på backup-kabel, än vad som verkar vara fallet för förbindelserna genom den där tunneln. :)

Trevlig helg!

/M

>
>>
>>
>> Den 4 oktober 2013 21:02 skrev 19x20 <19x20@xxxxxxxxxxxx>:
>>>
>>> Hej listan!
>>>
>>> Jag har (hade) min internetuppkoppling via stadsnätet och bor söder om centrum... har inte haft tillgång till internet sedan branden 24 september och det senaste budet är att jag kommer få det på söndag 6 oktober. Det är nästan två veckor nu och jag vet vad jag tycker om det men vad säger: PTS, MSB och DFRI?
>>>
>>> /Jonas
>>>
>>>
>>> --
>>> DFRI-listan är öppen för alla.
>>> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
>>> http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
>>>
>>