[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] cjdnsEmil Tullstedt <sakjur@xxxxxxxxx> wrote
Thu, 17 Oct 2013 23:01:51 +0200:

| Är gärna på för en deaddrop-tjänst (antingen via SecureDrop eller vad
| ln5 hade för förslag) om intresset för att driva det finns.

https://globaleaks.org/

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri