[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] SecureDropEmil Tullstedt:
> Startar en separat tråd för SecureDrop så att vi inte stjäl Niklas cjdns-tråd:
> 
> SecureDrop (tidigare DeadDrop, live implemenation hos New Yorker
> kallas StrongBox) är ett system för pseudonym kommunikation mellan
> journalister och källor där källan laddar upp filerna via
> Tor-nätverket till en källhanteringsserver som GPG-krypterar
> materialet och skickar vidare det till journalisten som avkrypterar
> det på icke-nätverksuppkopplad maskin.
> 
> SecureDrop finns på https://pressfreedomfoundation.org/securedrop och
> https://github.com/freedomofpress/securedrop/
> 
> Igår på/efter mötet diskuterade vi möjligheterna för ett sådant typ av
> system i föreningens regi (observera att inga beslut i frågan togs)
> och ln5 föreslog att även undersöka GlobalLeaks
> https://globaleaks.org/
> 
> När det kommer till SecureDrops säkerhet finns en audit på:
> http://homes.cs.washington.edu/~aczeskis/research/pubs/UW-CSE-13-08-02.PDF
> 
> Auditen sammanfattas på punkt 9 (sida 20 i PDFen) där sammanfattningen
> pekar på problemen med systemet, vissa är tekniska och kritiska buggar
> medans en hel del är användbarhetsproblematik.
> 
> Min uppfattning är att sätta upp en SecureDrop-tjänst skulle kräva ett
> lite större projekt än bara slå upp något - så vi bör innan vi börjar
> sikta på produktion skriva behovsanalys både ifall tjänsten öht behövs
> och ifall vi har resurserna för att driva detta, samt ifall det här är
> ett projekt som vi känner för att vaska pengar för.
> 
> Min uppfattning är att det i dagsläget inte är kritiskt att få upp en
> SecureDrop-server snabbt, men det kan också vara lärorikt och roligt.
> Jag vill absolut inte sätta upp något där vi lovar anonymitet som vi
> sedan inte kan hålla.

Kankse också bra att kolla på är "Briefkasten":

https://github.com/ZeitOnline/briefkasten

Den tyska tidningen "DIE ZEIT" kör det.

Georg


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature