[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] cjdnsAndreas Olsson <andreas@xxxxxxxxxx> wrote
Thu, 17 Oct 2013 23:45:46 +0200:

| On tor, 2013-10-17 at 23:01 +0200, Emil Tullstedt wrote:
| > Är gärna på för en deaddrop-tjänst (antingen via SecureDrop eller vad
| > ln5 hade för förslag) om intresset för att driva det finns.
| > Lösningarna gör ju det, så *hur svårt kan det vara?* (famous last
| > words)
| 
| Gällande SecureDrop (aka: DeadDrop) så kan jag i sådant fall
| rekommendera att man ögnar igenom den här auditen, som pekar ut en del
| potentiella fallgropar, etc.
| 
|   http://homes.cs.washington.edu/~aczeskis/research/pubs/UW-CSE-13-08-02.PDF

Ja. Som också tas upp på Schneier on Security:

  https://www.schneier.com/blog/archives/2013/10/securedrop.html

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri