[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] cjdnsOn tor, 2013-10-17 at 23:01 +0200, Emil Tullstedt wrote:
> Är gärna på för en deaddrop-tjänst (antingen via SecureDrop eller vad
> ln5 hade för förslag) om intresset för att driva det finns.
> Lösningarna gör ju det, så *hur svårt kan det vara?* (famous last
> words)

Gällande SecureDrop (aka: DeadDrop) så kan jag i sådant fall
rekommendera att man ögnar igenom den här auditen, som pekar ut en del
potentiella fallgropar, etc.

  http://homes.cs.washington.edu/~aczeskis/research/pubs/UW-CSE-13-08-02.PDF

// Andreas

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part