[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] cjdnsOn Thu, Oct 17, 2013 at 22:51:41 +0200, Niklas Johansson wrote:
> Stort tack för ikväll. Det var väldigt trevlig.
> 
> Här kommer lite information om cjdns.
> 
> http://hyperboria.net/
> 
> https://github.com/cjdelisle/cjdns/blob/master/doc/Whitepaper.md
> 
> https://www.youtube.com/watch?v=zINQYkl01N8

Jag kom att tänka på https://www.onioncat.org/ som också använder IPv6
adresser men transporten sker över Tor istället för manuellt uppsatta
anslutningar till andra noder. Det borde underlätta för den som vill
komma igång.

-- 
Johan

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri