[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Når EU över TorHej!

Av en slump upptäckte jag nyss att jag kan komma åt både
[EU-kommissionen] och [domstolen] över Tor. Jag har tidigare klagat [1]
på att detta inte fungerat.

Oklart om det är medvetet och permanent men jag är glad.


[EU-kommissionen] http://ec.europa.eu/
[domstolen] http://curia.europa.eu/
[1] https://www.dfri.se/wiki/access-europa-eu-complaint/

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri