[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Når EU över Tor:))) Jag med!

//Linda

On 21 okt 2013, at 10:53, Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> wrote:

> Hej!
> 
> Av en slump upptäckte jag nyss att jag kan komma åt både
> [EU-kommissionen] och [domstolen] över Tor. Jag har tidigare klagat [1]
> på att detta inte fungerat.
> 
> Oklart om det är medvetet och permanent men jag är glad.
> 
> 
> [EU-kommissionen] http://ec.europa.eu/
> [domstolen] http://curia.europa.eu/
> [1] https://www.dfri.se/wiki/access-europa-eu-complaint/
> 
> -- 
> DFRI-listan är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
> 

COPYLINDA®
linda@xxxxxxxxxxxx
portfolio: www.copylinda.tumblr.com
mobil: 070 - 573 97 37
Twitter: Copylinda
Skype: Copylinda
Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail